اخبار انجمن

مهلت ثبت نام چهارمين دوره عالي DBA به اتمام رسيد Doctor of Business Administration (in...
CPA مهلت ثبت نام دومين دوره عالي حسابرس مستقل به اتمام رسيد   مهلت وصول درخواست...
مهلت ثبت نام نخستين دوره عالي حسابرس داخلي خبره به اتمام رسيد   مهلت وصول درخواست...

رویدادهای مهم

در مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن های کشور در تاریخ 1393/04/31 اعضای هیات مدیره و...
انجمن حسابداري ايران بيست و دومين فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي (تابستان 1393) را...
انجمن حسابداري ايران دهمين فصلنامه مطالعات حسابداري و حسابرسي (تابستان 1393) را منتشر کرد...