اخبار انجمن

 پس از پيگيري هاي مکرر، جهت ارتقاء دانش نوين در رشته حسابداري 18 نفر از فارغ...
طي ملاقات حضوري مقامات سازمان بازرسي کل کشور با دکتر پرتوي، در محل انجمن حسابداري ايران،...
دوازدهمين سالگرد تاسيس انجمن حسابداري ايران دوازدهمين همايش...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 27ٰ پاییز 1394 به چاپ رسید. جهت...
فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 15 پاییز 1394 به چاپ...
دومين دوره عالي مديريت کسب و کار با گرايش حسابداري (DBA) توسط انجمن حسابداري ايران با...