اخبار انجمن

دوازدهمين فصلنامه مطالعات حسابداري و حسابرسي (علمي - ترويجي) زمستان 94...
بيست و چهارمين فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي (علمي - پژوهشي) زمستان 94 به چاپ رسيد...
  بازتاب يازدهمين همايش سالانه انجمن حسابداري ايران در رسانه ها  ...

رویدادهای مهم

در نتيجه بررسي عملکرد انجمن هاي علمي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، که در مرداد ماه...
در پي برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه اتحاديه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور در روز...
آخرين فرصت ثبت نام در دوره عالي حسابرس مستقل 9 اسفند مي باشد. علاقه مندان مي توانند فرم...