اخبار انجمن

رتبه +A از اولین سال فعالیت میان کلیه انجمن های علمی تخصصی و کسب رتبه برتر بین کلیه انجمن...
    نياز به آگاهي هاي مشترک و متعارف از حسابداري دکتر علی ثقفي...
علاقه مندان به شرکت در دوره عالی مديريت کسب و کار DBA با گرايش حسابداري، می توانند با...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 28 زمستان 1394 به چاپ رسید. جهت...
فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 16 زمستان 1394 به چاپ...
 پس از پيگيري هاي مکرر، جهت ارتقاء دانش نوين در رشته حسابداري 18 نفر از فارغ...