اخبار انجمن

مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن های علمی ایران دوشنبه 8 خرداد 96   ...
مراسم فارغ التحصیلی DBA سال 1390 سرآغاز برگزاری DBA In ACCOUNTING...
بزرگترین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران در روز سه شنبه 16 آذر ماه در مرکز همایش های...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 33 بهار 1396 به چاپ رسید. جهت...
فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 21 بهار 1396 به چاپ...
انجمن حسابداری ایران، با پشتیبانی شما اعضای محترم، باز هم افتخار آفرید    ...