فرضیه ها و پیامدهای تغییر حسابرس

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 580
اعضای حقیقی - پیوسته: 3069
اعضای حقیقی - وابسته: 3011
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

فرضیه ها و پیامدهای تغییر حسابرس

چکیده:

در دوران اخیر، که به دلیل برخی رسوایی­های مالی نظیر رسوایی­های حسابداری شرکت­های انرون، ورلدکام و نظایر آن استقلال حسابرسان مورد سوال قرار گرفت، نهادهای نظارتی حرفه حسابداری و بازار سرمایه به منظور تقویت استقلال حسابرسان، تغییر منظم آنها را به عنوان یکی از راهکارها پیشنهاد یا الزام کرده و به اجرا گذاشته ­اند. در این مقاله ابتدا فرضیه ­های وابستگی اقتصادی حسابرس و حفظ شهرت از دیدگاه نظری و تجربی توضیح و انواع تغییر اختیاری و اجباری حسابرس طبقه­بندی شده است. سپس تحلیلی از اثر تغییر حسابرس بر هزینه­ های حسابرسی، عملکرد شرکت، کیفیت حسابرسی و استقلال حسابرس به طور جداگانه انجام شده است. با بررسی ادبیات در این زمینه نتیجه­ گیری می‌شود که احتمالا پیامد تغییر حسابرس به دلایل تغییر و انگیزه­های مدیران و حسابرسان بستگی دارد.

شماره نشریه: 
24
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: