چسبندگی هزینه و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 580
اعضای حقیقی - پیوسته: 3069
اعضای حقیقی - وابسته: 3011
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

چسبندگی هزینه و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران

چکیده:

براساس ادبیات حسابداری بهای تمام‌شده، بین هزینه‌ها و حجم فعالیت، رابطه‌ای متقارن وجود دارد، اما پژوهش‌های اخیر حاکی از آن هستند که شدت کاهش هزینه‌ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کم‌تر از شدت افزایش هزینه‌ها در اثر افزایش حجم فعالیت است. به این رفتار نامتقارن، چسبندگی هزینه‌ها گفته می‌شود. بنابراین، پس از بررسی مفهوم، انواع و دلایل چسبندگی هزینه، رابطه این مفهوم با نظریه نمایندگی، محافظه‌کاری مشروط، پیش‌بینی سود و پیش‌بینی مدیران، شاخص ضد انحصاری (هرفیندال) و جریان نقد آزاد مورد بررسی قرار گرفت. هم‌چنین، از آنجائی‌که با بررسی بخش پیشینه‌ موجود در پژوهش‌های داخلی، به حداکثر چهار مقاله داخلی به‌عنوان تنها پژوهش‌های انجام شده در حوزه چسبندگی هزینه در ایران، اشاره شده‌است؛ برای ارائه دید وسیع‌تری از مفهوم چسبندگی هزینه، نزدیک به 40 مقاله در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

شماره نشریه: 
19
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: