انتصاب دکتر ناصر پرتوی به عنوان عضو کمیته اصلی IFRS سازمان

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 480
اعضای حقیقی - پیوسته: 2815
اعضای حقیقی - وابسته: 2840
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 224
اعضای حقوقی - شرکت ها: 80
اعضای دانشجویی: 8750

انتصاب دکتر ناصر پرتوی به عنوان عضو کمیته اصلی IFRS سازمان

انتصاب دکتر ناصر پرتوی، partovi naser، naser partovi به عنوان عضو کمیته اصلی IFRS سازمان بورس

 

کمیته راهبری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در سازمان بورس و اواق بهادار، متشکل از نمایندگان معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، انجمن حسابداری ایران، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، سازمان امور مالیاتی کشور و برخی از خبرگان مالی در حوزه بازار سرمایه و حرفه حسابداری و حسابرسی تشکیل شد و دکتر ناصر پرتوی، رئیس هیأت مدیره و دبیرکل انجمن حسابداری ایران، به عنوان عضو اصلی کمیته مزبور و بعلاوه عضو کارگروه آموزش IFRS می باشند.

تصویر: