مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 20 زمستان 95 به چاپ رسید

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 501
اعضای حقیقی - پیوسته: 2894
اعضای حقیقی - وابسته: 2881
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 228
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 20 زمستان 95 به چاپ رسید

فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 20 زمستان 1395 به چاپ رسید.

جهت مطالعه مقالات اینجا کلیک کنید.

 

 

تصویر: