بيست و پنجمين شماره فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 498
اعضای حقیقی - پیوسته: 2854
اعضای حقیقی - وابسته: 2862
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 224
اعضای حقوقی - شرکت ها: 80
اعضای دانشجویی: 8750

بيست و پنجمين شماره فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي

بيست و پنجمين شماره فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي (علمي - پژوهشي) بهار 1394 منتشر گرديد.

جهت دريافت مقالات منتشر شده در اين شماره اينجا کليک کنيد.