انجمن برتر سال 1395 انتخاب شد

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 480
اعضای حقیقی - پیوسته: 2815
اعضای حقیقی - وابسته: 2840
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 224
اعضای حقوقی - شرکت ها: 80
اعضای دانشجویی: 8750

انجمن برتر سال 1395 انتخاب شد

 

 

انجمن حسابداری ایران، با پشتیبانی شما اعضای محترم، باز هم افتخار آفرید.

در مراسمی که توسط شورای انجمن های علمی کشور، با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر فرهادی و وزیر محترم کشور، جناب آقای دکتر رحمانی فضلی برگزار شد، انجمن حسابداری ایران به عنوان انجمن برتر، مورد تقدیر قرار گرفت.

انجمن حسابداری ایران این مهم را مدیون تمام اعضای محترم خود می باشد.