عرض تسلیت

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 480
اعضای حقیقی - پیوسته: 2793
اعضای حقیقی - وابسته: 2830
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 50
اعضای حقوقی - موسسات: 218
اعضای حقوقی - شرکت ها: 78
اعضای دانشجویی: 8750

عرض تسلیت

 

درگذشت یار دیرین انقلاب، حضرت آیت اله هاشمی رفسنجانی را

به رهبر معظم و ملت بزرگ ایران تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.