اساتید دوره DBA

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 522
اعضای حقیقی - پیوسته: 2917
اعضای حقیقی - وابسته: 2907
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 229
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

اساتید دوره DBA

درس ( ماژول ) اقتصاد کلان

دکتر حسنعلی قنبری

- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

- عضو کمیسیون تخصصی شورای عالی پول و اعتبار ( 90-89 )

- معاون اداره مالی دانشگاه شهید بهشتی ( 90-87 )

- محقق ، مولف و مدرس دانشگاه در حوزه اقتصاد و مدیریت

 

 

 

دکتر علی اکبر عرب مازار

- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

- رئیس کل سازمان امور مالیاتی

- مدیر دفتر روابط دانشگاهی و امور بین الملل شهید بهشتی

- محقق ، مولف و مدرس دانشگاه در حوزه های اقتصاد ، مدیریت و مالی

 

دکتر محمد نوفرستی

- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

- استاد دروس اقتصاد در دانشگاه ها

- محقق ، مولف و مدرس دانشگاه در حوزه های اقتصاد و مدیریت

 

 

 

درس ( ماژول ) مدیریت مالی شرکت ها

 

دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد

- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

- معاون مالی و اداری سازمان گسترش خدمات بازرگانی

- قائم مقام و عضو هیات مدیره مرکز تهیه و توزیع وزارت بازرگانی

- محقق ، مولف و مدرس دانشگاه در حوزه های مالی و مدیریت

 

 

دکتر حسین عبده تبریزی

- دکترای امور مالی و بانکداری ، مدرس بازرگانی منچستر ، دانشگاه منچستر

- دبیر کل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

- مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی

- محقق ، مولف و مدرس دانشگاه در حوزه های مالی و مدیریت

 

 

دکتر رضا تهرانی

- عضو هیات علمی دانشگاه تهران

- محقق ، مولف و مدرس دانشگاه در حوزه های مالی و مدیریت

 

 

 

دکتر غلامرضا  اسلامی بیدگلی

- عضو هیات علمی دانشگاه تهران

- محقق ، مولف و مدرس دانشگاه در حوزه های مالی و مدیریت

- مشاهیر حسابداری ایران در سومین کنفرانس بین المللی حسابداری ایران